Tachyón - neohraničená energie Tachyón – neohraničená energie

Autor: Christian Opitz

Popis: Tachyónová energia je kozmická praenergia, z ktorej pochádza vesmír. Bola popísaná už v starých spirituálnych rituáloch, ale znovuobjavená až v 20. storočí. Existuje v častici nazvanej tachyón, ktorá sa pohybuje s nadsveteľnou rýchlosťou. Objav a využitie tejto energie začína nachádzať úžasné uplatnenie v snahe ľudstva dosiahnuť fyzické i duševné zdravie a harmóniu s prírodou.

K dispozícii na tejto stránke – martinus (affil linky)?


 

energie tachyonu kniha Energie Tachyonu

Autori: David Wagner, Dr. Gabriel Cousens

Popis: Hypotéza amerického inženýra vychází z poznatků o mikrostruktuře každého biosystému složeného z molekulárních částeček, které jsou centry energie. Její rovnovážné proudění je základem fungování každého takového organismu, a právě o to tu jde.

 

K dispozícii na tejto stránke


 

tachyon-klic-ke-zdravi Tachyon – klíč ke zdraví

Autor: Dr. Andreas Jell

Popis: Súhrnná príručka o tachyonoch, možnostiach používania tachyonizovaných produktov a liečenia tachyonovou energiou.

 

 

More books can be purchased at:

Websites:

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.